UTAMA           AIR             UDARA

jata      logo jas


PERMOHONAN DATA KUALITI UDARA

   

KATEGORI: PELAJAR UNIVERSITI / INSTITUSI TEMPATAN AWAM DAN SWASTA

BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG PEMOHON

  

BAHAGIAN B: KEPERLUAN PERMOHONAN

Maklumat Stesen Parameter Tempoh Data Sela masa

BAHAGIAN C: LAMPIRAN


BAHAGIAN D: AKU JANJI PEMOHON

SILA BACA SYARAT DAN TANDAKAN KOTAK PERSETUJUAN DI BAWAH.

Saya mengesahkan bahawa keterangan di dalam borang adalah BENAR dan bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Alam Sekitar seperti berikut:

(i)   Dokumen yang dikemukakan adalah lengkap;

(ii)   Data yang diterima TIDAK akan digunakan untuk tujuan selain daripada yang dinyatakan di dalam Borang Permohonan ini melainkan telah mendapat Kebenaran Bertulis dari pihak Jabatan Alam Sekitar;

(iii)   Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kemungkinan berkaitan penelitian/ penafsiran/ pandangan/ kesimpulan/ syor/ pelaporan/ penyampaian data yang diperolehi;

(iv)   Segala maklumat atau penemuan yang diperolehi adalah TIDAK mewakili pandangan atau penemuan Jabatan Alam Sekitar;

(v)   Saya memahami bahawa permohonan ini tertakluk kepada kelulusan Jabatan Alam Sekitar; dan

(vi)   Satu salinan (percuma) dalam bentuk hardcopy dan softcopy/CD yang berkaitan dengan bahagian atau seksyen dalam laporan/kajian/dokumen berkaitan dengan data yang diperolehi hendaklah DIKEMUKAKAN kepada alamat seperti berikut:

Ketua Pengarah
Jabatan Alam Sekitar Malaysia
Aras 1 – 4, Podium 3, Lot 4G3, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62574 PUTRAJAYA
No. Tel: 03-88712000
Faks: 03-88884151


Paparan terbaik menggunakan Google Chrome (Version 91.0.4472.114) dengan resolusi 1536 X 864.
Penafian : Jabatan Alam Sekitar mempunyai hak untuk mengenakan bayaran bagi data alam sekitar apabila perlu pada masa hadapan.
Hakcipta Terpelihara © 2021. Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim.